Kiểm soát cửa | 40 sản phẩm

Kiểm soát cửa ra vào

Kiểm soát cửa ra vào

900.000 đ Regular price
1.790.000 đ

Khóa từ Vân tay Mở cửa từ xa | KS966

Khóa từ Vân tay Mở cửa từ xa | KS966

4.300.000 đ Regular price
5.100.000 đ

Kiểm soát ra vào bằng Vân tay | KS929

Kiểm soát ra vào bằng Vân tay | KS929

1.650.000 đ Regular price
2.500.000 đ

Máy kiểm soát cửa Vân tay Zkteco | KS938

Máy kiểm soát cửa Vân tay Zkteco | KS938

3.800.000 đ Regular price
4.700.000 đ

Thiết bị kiểm soát cửa ZKTeco | KS937

Thiết bị kiểm soát cửa ZKTeco | KS937

3.500.000 đ Regular price
4.500.000 đ

Bảng Giá Kiểm soát cửa Vân tay ZKTeco

Bảng Giá Kiểm soát cửa Vân tay ZKTeco

3.400.000 đ Regular price
4.800.000 đ

Kiểm soát ra vào bằng THẺ | KS928

Kiểm soát ra vào bằng THẺ | KS928

1.550.000 đ Regular price
1.990.000 đ

Thiết bị kiểm soát ra vào Vân tay Zkteco | KS942

Thiết bị kiểm soát ra vào Vân tay Zkteco | KS942

3.350.000 đ Regular price
4.200.000 đ

Bộ điều khiển trung tâm Zkteco C3 | KS952

Bộ điều khiển trung tâm Zkteco C3 | KS952

4.150.000 đ Regular price
5.900.000 đ

Kiểm soát cửa Nhận diện Khuôn mặt Zkteco | KS941

Kiểm soát cửa Nhận diện Khuôn mặt Zkteco | KS941

3.800.000 đ Regular price
4.700.000 đ

Máy kiểm soát ra vào bằng thẻ Zkteco | KS940

Máy kiểm soát ra vào bằng thẻ Zkteco | KS940

4.300.000 đ Regular price
5.400.000 đ

Máy kiểm soát ra vào bằng vân tay RONALD JACK | KS909

Máy kiểm soát ra vào bằng vân tay RONALD JACK | KS909

5.250.000 đ Regular price
6.100.000 đ

Máy kiểm soát ra vào bằng vân tay Japan | KS934

Máy kiểm soát ra vào bằng vân tay Japan | KS934

2.960.000 đ Regular price
3.900.000 đ

Thiết bị kiểm soát cửa Japan | Ks936

Thiết bị kiểm soát cửa Japan | Ks936

4.725.000 đ Regular price
5.500.000 đ

Thiết bị kiểm soát cửa Japan | Ks935

Thiết bị kiểm soát cửa Japan | Ks935

4.060.000 đ Regular price
5.000.000 đ