Thiết bị Kiểm Soát An Ninh | 21 sản phẩm

Khóa cửa vân tay giá rẻ

Khóa cửa vân tay giá rẻ

2.500.000 đ Regular price
3.100.000 đ

Đầu đọc thẻ từ vân tay DHI-ASR1102A(V2)

Đầu đọc thẻ từ vân tay DHI-ASR1102A(V2)

1.980.000 đ Regular price
3.300.000 đ

Đầu đọc thẻ,mật khẩu DHI-ASR1201D

Đầu đọc thẻ,mật khẩu DHI-ASR1201D

900.000 đ Regular price
1.500.000 đ

Đầu thiết lập thẻ DHI-ASM100

Đầu thiết lập thẻ DHI-ASM100

996.000 đ Regular price
1.660.000 đ

Bộ kiểm soát cửa độc lập DHI-ASI1212D-D

Bộ kiểm soát cửa độc lập DHI-ASI1212D-D

3.720.000 đ Regular price
6.200.000 đ

Bộ kiểm soát cửa độc lập DHI-ASA2212A

Bộ kiểm soát cửa độc lập DHI-ASA2212A

4.440.000 đ Regular price
7.400.000 đ

Bộ kiểm soát cửa đơn DHI-ASC1204B-S

Bộ kiểm soát cửa đơn DHI-ASC1204B-S

2.220.000 đ Regular price
3.700.000 đ

Đầu đọc thẻ từ DHI-ASR1100B

Đầu đọc thẻ từ DHI-ASR1100B

804.000 đ Regular price
1.340.000 đ

Bộ đàm BF-666s Chính hãng

Bộ đàm BF-666s Chính hãng

499.000 đ Regular price
800.000 đ

Khóa điện từ YM-280L

Khóa điện từ YM-280L

850.000 đ Regular price
950.000 đ

Khóa chốt điện tử MITA

Khóa chốt điện tử MITA

800.000 đ Regular price
1.250.000 đ

Khóa chốt điện CU S620

Khóa chốt điện CU S620

750.000 đ Regular price
1.710.000 đ